PENB průkaz energetické náročnosti budovy

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

PENB je obdobou štítků, které znáte z ledniček, praček a dalšího bílého zboží.

PENB není žádnou novinkou v české legislativě, jeho základ najdeme v zákoně č.406/2000 Sb. s prováděcí vyhláškou 148/2007 Sb. Od 1.1.2009 se průkazy povinně zpracovávali pro novostavby a větší rekonstrukce. Podle § 2 odst. 1, písmene m) je průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené informace o náročnosti budovy nobo ucelené části budovy. V praxi to znamená zahrnout do posouzení informace o vytápění, chlazení, větrání, osvětlení a elektřině. Z těchto hodnot pak specialista vypočítá takzvanou třídu energetické náročnosti budovy.Viz výše uvedená tabulka.

Průkaz energetické náročnosti budovy je platný 10 let.

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni :

a) zajistit zpracování průkazu

1. od 1.ledna 2013 při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. od 1.ledna 2013 při pronájmu celé budovy,

3. od 1.ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

(3) Vlastník jednotky5) je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,

2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji jednotky,

2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

Dále je povinností zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy v těchto případech :

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

a)  při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,

2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,

3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,