Proč zateplovat

Proč je nejvhodnější doba na zateplení vlastního domu?

–          reálná možnost získat významný příspěvek z dotačního titulu Nová zelená úsporám a to ve výši až 50% uznatelných nákladů

–          stále prudší růst cen energií

–          úspory nákladů za vytápění mnohonásobně převýší úroky z úvěru, pokryjí i případné navýšení odvodů do fondu oprav

–          okamžité zhodnocení ceny nemovitosti o 10 až 15 %

–          zvýšení komfortu bydlení a tepelné pohody

 

Je třeba se bát úvěru?

–          náš bankovní poradce pro vás najde nejvhodnější způsob financování

–          úroky z úvěru jsou na nejnižší možné úrovni, se speciálními programy pro bytová družstva a společenství vlastníků –  úvěrové sazby 2,6 až 3,8%

–          možná fixace úroků na celou dobu splácení – nepřekvapí vás zdražení úvěru

–          možnost vybrat banku, která nepožaduje ručení nemovitostí

–          samozřejmost předčasného splacení úvěru, nebo jeho části – například získanými prostředky ze Zelené úsporám

–          dobrý bankovní poradce vám vždy navrhne financování tak, aby vám zůstala finanční rezerva v případě nenadálé situace jako například havárie v domě

Úvěrování rekonstrukce

v současné době je cena stavebních prací na historickém minimu a zároveň banky nabízejí spoustu speciálních úvěrových programů pro bytová družstva a společenství vlastníků s velmi nízkými úroky ve výši 2,6 až 3,8%, fixací na dlouhou dobu, nebo i na celou dobu splácení úvěru a nepožadují ručení nemovitostí, takže s bytovými jednotkami, lze bez problému jakkoliv nakládat (tzn. Bezproblémový prodej a převod bytových jednotek). Samozřejmostí je předčasné splacení úvěru, nebo mimořádná splátka (například příjem z dotačního titulu Zelená úsporám). Vzhledem k těmto skutečnostem je nyní nejvhodnější doba pro provedení celé rekonstrukce najednou a komplexně. S návrhem financování vám můžeme zcela zdarma též pomoci prostřednictvím bankovního poradce, který vám pomůže vybrat na trhu nejvhodnější banku a bankovní produkt dle vašich požadavků.

Vzhledem k stále stoupajícím cenám energií, je investice do jakékoliv formy zateplení tou nejlepší investicí. I v případě nutnosti úvěrování je naprosto nesporný ekonomický přínos. V případě zateplení fasády, výměny oken a zateplení střechy se výdaje za teplo sníží minimálně v rozsahu 30 až 50% a tyto ušetřené nemalé finanční prostředky zdaleka převýší prodražení investice úvěrováním. Takto ušetřené finanční prostředky je možné použít například k navýšení fondu oprav. Ten pak použít pro rychlejší splacení úvěru, nebo k dalším investicím a zlepšení obytného komfortu v domě  

Nemalým přínosem je samozřejmě i okamžité zhodnocení samotné nemovitosti (prodejní cena bytů se zateplenou fasádou a vyměněnými okny je cca o 15% vyšší). Toto zhodnocení se ještě více zvýrazní od počátku roku 2013, kdy každá nemovitost bude mít při prodeji povinně vypracován PENB – průkaz energetické náročnosti budovy, včetně štítku energetické náročnosti objektu. Toto je obdobou již dobře známých štítků elektrospotřebičů a je nepochybné, že případní zájemci o koupi nemovitosti k tomuto budou přihlížet a dům se tak stane jistě pro případné kupce ještě lákavější.

            Výše uvedené argumenty zcela jednoznačně vedou k doporučení, provést zateplení bytového domu v maximálním rozsahu, minimálně však tak aby to mělo ze stavebně technického hlediska logiku a smysl. V prvé řadě se soustředit na hlavní úniky tepla, to jest dokončit výměnu všech okenních a dveřních výplní, a provést kompletní zateplení celé fasády, popřípadě střešního pláště.