3.výzva pro rodinné domy trvá až do 31.12.2021!!

žádosti lze podávat nepřetržitě až do konce roku 2021 !!!

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2021

Alokace finančních prostředků pro rodinné domy: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

 

Největší změnou, po které odborníci dlouho volali, je stabilita programu zajištěná vyhlášením výzvy na dlouhou dobu, kdy žádosti lze podávat až do konce roku 2021.

U rodinných domů může pak výše dotace dosáhnout až 50% z řádně doložených způsobilých výdajů.

 

Dotaci lze čerpat na tyto opatření:

  • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích
  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 

V případě dotazů volejte v pracovních dnech od 8,00hod do 18,00hod našim konzultantům, kteří vám rádi poradí na tel:  606 714 527