Jak úspěšně požádat

Vyplatí se od počátku obrátit se na odborníky. Zkušená a solidní firma vám vysvětlí celou problematiku a zcela zdarma a nezávazně posoudí, zda reálně dosáhnete na dotaci, doporučí vám parametry zateplení a vypracuje předběžný rozpočet prací. Budete mít tak ucelenou informaci pro vaše rozhodnutí.

1.     Prvním krokem je nepochybně rozhodnutí a objektivní zhodnocení reálnosti dosáhnutí na prostředky dotačního titulu. Ten je vždy proplácen zpětně po provedení opatření.

S tímto prvním krokem vám zcela zdarma a nezávazně rádi pomůžeme, telefonickou konzultací kde vás seznámíme se základní problematikou a následně při osobní návštěvě,  náš odborný pracovník po prohlídce domu vyhodnotí, zda je reálné o dotaci požádat a případně odhadem stanový výši investičních nákladů.

Pro tuto schůzku by bylo dobré, si připravit původní projektovou dokumentaci k domu, tedy pokud jí máte k dispozici. Velice to urychlí a hlavně zkvalitní prvotní vyhodnocení.

Znovu zdůrazňujeme, že tato schůzka vás k ničemu nezavazuje a v žádném případě se nestane, že by náš pracovník po vás chtěl jakékoliv rozhodnutí!!!! Vše si v klidu promyslíte a pak se teprve rozhodnete.

 

2.     Druhým krokem je vypracování projektové dokumentace navržených opatření včetně tepelně technického posouzení. 

Naši projektanti a specialisté na energetické výpočty zpracují vše potřebné dle požadavku SFŽP a připraví kompletní podklad pro úspěšné podání žádosti. My k tomuto vypracujeme všechny potřebné přílohy a žádost podáme na SFŽP k posouzení a provedeme veškerou administrativu s žádostí spojenou.
Vzhledem k tomu, že se mění systém podávání žádostí, které budou podávány elektronicky a teprve následně doloženy v papírové podobě, je nepochybné, že mnohem větší šanci budou mít žadatelé, kteří si vše nechají připravit v předstihu. Aby se předešlo problému, kdy bylo podáno více žádostí než bylo k dispozici finančních prostředků budou vypisovány jednotlivé výzvy z alokací finančních prostředků. Elektronický systém pak bude přijímat žádosti pouze do této výše a následující den bude příjem žádostí ukončen. Žadatelé, kteří budou mít vše připraveno, budou podávat žádosti okamžitě po vypsání výzvy a může se stát že limit bude brzy vyčerpán. Sice není ani pak vše ztraceno, protože se bude moci požádat žádost v další výzvě ale to může trvat poměrně dlouho a určitě je zájmem jak nás tak vás mít finanční prostředky co nejdříve zpět.

 

3.     Třetí krok – výběr realizační firmy a provedení opatření

Kladné vyřízení dotačního titulu, zdaleka ještě neznamená konečné získání finančních prostředků, které jsou vždy vypláceny zpětně, až po provedení prací. Bohužel nemalé procento žadatelů v první vlně bylo zklamáno, když realizační firmy nedokázali správně poskytnout žadateli podklady pro řádnou administraci provedených opatření, chybí jim příslušná oprávnění, nebo při realizace prací, nepostupovali v souladu s projektovou dokumentací. Jsou-li pak provedené práce v rozporu s  vypracovanou dokumentací, nebo není řádně dle podmínek SFŽP doloženo toto provedení prací, je to jednoznačný důvod k nevyplacení státní dotace.

Z výše uvedeného je naprosto zřejmé, že dalším klíčovým krokem je výběr dodavatele stavebních prací. Podcenění tohoto kroku a výběr nejlevnější firmy, nebo firmy bez zkušeností s dotačním titulem se může v důsledku velice prodražit.

Naše zkušenosti se opírají o velice úspěšné působení našich pracovníků v první vlně dotačního programu Zelená úsporám, kdy jsme pro naše klienty vypracovali cca 250 projektů k žádostem o dotaci a to včetně vyhotovení samotných žádostí, všech povinných příloh a jejich administraci se SFŽP. Z tohoto počtu žádostí jsme nad poloviční počet realizovali též jako stavební zakázku a klienta pak provedli i složitou administrativou doložení samotné realizace provedených opatření.

Rádi vám proto zdarma vypracujeme cenové kalkulace dle vypracované projektové dokumentace a budeme se rádi ucházet o samotnou realizaci.

 

 4.     Posledním krokem je doložení realizace provedených opatření

 Přidělením dotace administrativa zdaleka nekončí!!!! Pro úspěšné získání finančních prostředků je ještě potřeba udělat závěrečný krok a to doložit všechna provedená opatření, přesně dle požadavků SFŽP. V případě realizace těchto opatření naší firmou veškerou tuto administrativu provedeme zdarma!!! Samozřejmě na vás nezanevřeme a s úspěšným dokončením administrace vám budeme nadále nápomocni i v případě že si vyberete jiného dodavatele stavebních prací. Nemůžeme, ale pak garantovat úspěch bude-li realizační firma postupovat v rozporu s projektovou dokumentací, nebo poskytne požadované dokumenty v nevyhovujícím členění nákladů neodpovídajícím požadavků SFŽP. Naše snaha pak vyjde naprázdno.