Jak úspěšně požádat

  • Home
  • Jak úspěšně požádat

Vyplatí se od počátku obrátit se na odborníky. 

Zkušená firma vám vysvětlí celou problematiku a zcela zdarma a nezávazně posoudí, zda reálně dosáhnete na dotaci, doporučí vám parametry zateplení a vypracuje předběžný rozpočet prací. Budete mít tak ucelenou informaci pro vaše rozhodnutí.

 

Nová zelená úsporám


S tímto prvním krokem vám zcela zdarma a nezávazně rádi pomůžeme, telefonickou konzultací kde vás seznámíme se základní problematikou a následně při osobní návštěvě náš odborný pracovník po prohlídce domu vyhodnotí, zda je reálné o dotaci požádat a případně odhadem stanový výši investičních nákladů.
Pro tuto schůzku by bylo dobré, si připravit původní projektovou dokumentaci k domu, tedy pokud jí máte k dispozici. Velice to urychlí a hlavně zkvalitní prvotní vyhodnocení.
Znovu zdůrazňujeme, že tato schůzka vás k ničemu nezavazuje a v žádném případě se nestane, že by náš pracovník po vás chtěl jakékoliv rozhodnutí. Vše si v klidu promyslíte a pak se teprve rozhodnete.
Naši projektanti a specialisté na energetické výpočty zpracují vše potřebné dle požadavku SFŽP a připraví kompletní podklad pro úspěšné podání žádosti. My k tomuto vypracujeme všechny potřebné přílohy a žádost podáme na SFŽP k posouzení a provedeme veškerou administrativu s žádostí spojenou. Vzhledem k tomu, že se mění systém podávání žádostí, které budou podávány elektronicky a teprve následně doloženy v papírové podobě, je nepochybné, že mnohem větší šanci budou mít žadatelé, kteří si vše nechají připravit v předstihu. Aby
se předešlo problému, kdy bylo podáno více žádostí, než bylo k dispozici finančních prostředků, budou vypisovány jednotlivé výzvy z alokací finančních prostředků. Elektronický systém pak bude přijímat žádosti pouze do této výše a následující den
bude příjem žádostí ukončen. Žadatelé, kteří budou mít vše připraveno, budou podávat žádosti okamžitě po vypsání výzvy a může se stát, že limit bude brzy
vyčerpán. Sice není ani pak vše ztraceno, protože se bude moci požádat žádost v další výzvě, ale to může trvat poměrně dlouho a určitě je zájmem jak nás tak vás mít finanční prostředky co nejdříve zpět.
Kladné vyřízení dotačního titulu, zdaleka ještě neznamená konečné získání finančních prostředků, které jsou vždy vypláceny zpětně, až po provedení prací. Bohužel nemalé procento žadatelů v první vlně bylo zklamáno, když realizační firmy nedokázali správně poskytnout žadateli podklady pro řádnou administraci
provedených opatření, chybí jim příslušná oprávnění nebo při realizace prací nepostupovali v souladu s projektovou dokumentací. Jsou-li pak provedené práce v rozporu s  vypracovanou dokumentací nebo není řádně dle podmínek SFŽP doloženo toto provedení prací, je to jednoznačný důvod k nevyplacení státní dotace.
Z výše uvedeného je naprosto zřejmé, že dalším klíčovým krokem je výběr
dodavatele stavebních prací. Podcenění tohoto kroku a výběr nejlevnější firmy, nebo firmy bez zkušeností s dotačním titulem se může v důsledku velice prodražit. Naše zkušenosti se opírají o velice úspěšné působení našich pracovníků v první vlně dotačního programu Zelená úsporám, kdy jsme pro naše klienty vypracovali cca 250 projektů k žádostem o dotaci a to včetně vyhotovení samotných žádostí, všech
povinných příloh a jejich administraci se SFŽP. Z tohoto počtu žádostí jsme nad poloviční počet realizovali též jako stavební zakázku a klienta pak provedli i složitou administrativou doložení samotné realizace provedených opatření. Rádi vám proto zdarma vypracujeme cenové kalkulace dle vypracované projektové dokumentace a budeme se rádi ucházet o samotnou realizaci.
Přidělením dotace administrativa zdaleka nekončí. Pro úspěšné získání finančních prostředků je ještě potřeba udělat závěrečný krok, a to doložit všechna provedená opatření, přesně dle požadavků SFŽP. V případě realizace těchto opatření naší firmou veškerou tuto administrativu provedeme zdarma. Samozřejmě na
vás nezanevřeme a s úspěšným dokončením administrace vám budeme nadále nápomocni i v případě, že si vyberete jiného dodavatele stavebních prací. Nemůžeme, ale pak garantovat úspěch, bude-li realizační firma postupovat v rozporu s projektovou dokumentací, nebo poskytne požadované dokumenty v nevyhovujícím členění nákladů neodpovídajícím požadavků SFŽP.

Časté dotazy

Chcete vědět víc? Přečtěte si nejčastěji kladené dotazy...