• Zateplení
  • Využití tepla z odpadní vody
  • Fotovoltaické systémy
  • Dešťovka – dešťová a oddpadní voda
  • Ekomobilita
  • Řízené větrání s rekuperací
  • Zelené střechy
  • Kotle, kamna a tepelná čerpadla
  • Novostavba
  • Příprava teplé vody, solární ohřev
  • Dotační bonusy