Nová zelená úsporám

Nejefektivnější dotační program v ČR zaměřený na úspory energie v budovách

pro bydlení

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (zateplení), novostavby s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje

energie a adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu.

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO 2 ). Přispívá k úspoře

energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst

a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

V letech 2014-2021 přispěl program na energetické úspory více než 74 tisícům příjemců celkem 16 miliardami korun. V roce 2021 přechází program do další etapy.

Financována je nejprve z Národního plánu obnovy, od konce roku 2022 z Modernizačního fondu.

Program Nová zelená úsporám podporuje

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, podlah,

  výměny oken a dveří)

 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Výměny neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla či lokální zdroje na biomasu
 • Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody
 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
 • Využívání tepla z odpadní vody, ohřev vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla
 • Výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů

Zdroje financování

V letech 2014-2021 je program financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation

Allowance).

V následujícím programovém období od roku 2021 je v prvních letech financován z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF – Recovery and Resilience Facility) v Národním

plánu obnovy (19 mld. Kč), později z Modernizačního fondu (program HOUSEnerg, 55 mld. Kč).

Výše podpory

Výše podpory je závislá na provedených opatřeních a může dosáhnout až 50% celkových výdajů. V případě kombinace více opatření může podpora vyšplhat až

na 60 %.