Zelené střechy

Dotace pro bytové domy ve vlastnictví SVJ a bytových družstev Zelené střechy Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele. Výše dotace: Až 400 000 Kč na jednu stavbu Pro nabídku volejte: +420 606 714 527 Kdo může žádat -Společenství vlastníků jednotek […]
Read More

Využití tepla z odpadní vody

Dotace pro bytové domy ve vlastnictví SVJ a bytových družstev Využití tepla z odpadní vody Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému. Výše dotace: Fixní částka za každou napojenou bytovou jednotku – 15 000 Kč / b. j. Pro nabídku volejte: +420 606 714 527 Kdo může […]
Read More

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace pro bytové domy ve vlastnictví SVJ a bytových družstev Kotle, kamna a tepelná čerpadla Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až miliony korun. -Dotaci lze získat […]
Read More

Fotovoltaické systémy

Dotace pro bytové domy ve vlastnictví SVJ a bytových družstev Fotovoltaické systémy Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt. Vyrobená elektrická […]
Read More

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace pro bytové domy ve vlastnictví SVJ a bytových družstev Dešťovka – dešťová a odpadní voda Dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. Možno získat dotaci samostatně nebo v rámci […]
Read More

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace pro bytové domy ve vlastnictví SVJ a bytových družstev Příprava teplé vody, solární ohřev Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. -Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla -Příspěvek se vztahuje i na […]
Read More

Ekomobilita

Dotace pro bvytové domy ve vlastnictví SVJ a bytových družstev Ekomobilita Dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon (kategorie M1) a další zařízení nezbytná pro jejich provoz. Výše dotace: 25 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod Pro nabídku volejte: +420 606 714 527 Kdo může žádat -Společenství vlastníků jednotek […]
Read More

Bonus za kombinaci více opatření

Dotace pro bytové doby ve vlastnictví SVJ a bytových družstev Bonus za kombinaci více opatření Při kombinaci více opatření můžete získat dotační bonus. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší částka. Výše dotace: -20 000 Kč za vybranou kombinaci opatření -až 60 000 Kč za environmentální řešení Pro nabídku volejte: +420 606 714 527 Kdo může […]
Read More

Větrání

Dotace pro bytové domy ve vlastnictví SVJ a bytových družstev Větrání Dotace na systémy větrání se zpětným získáváním tepla. Výše dotace: Řízené větrání se ZZT 35 000 Kč / b. j. Pro nabídku volejte: +420 606 714 527 Kdo může žádat -Společenství vlastníků jednotek (SVJ) -Bytové družstvo Kolik získáte Řízené větrání se ZZT 35 000 […]
Read More

Zateplení

Dotace pro bytové domy ve vlastnictví SVJ a bytových družstev Zateplení Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Výše dotace: Až 50 % z celkových způsobilých výdajů Pro nabídku volejte: +420 606 714 527 […]
Read More