Dotační program

B.D. - SVJ, Bytová družstva - Fotovoltaické systémy

Přehled dotací pro bytové domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev.

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

 • Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu

 

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000 
 • Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Za připojenou bytovou jednotku k FV systému  – 10 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
 • Podrobnosti a potřebné dokumenty naleznete zde.
 • Jak úspěšně požádat naleznete zde.
 • V případě jakýchkoliv dotazů volejte tel. č.: +420 606 714 527