Dotační program

Bytové domy - Dešťovka - dešťová a odpadní voda

Přehled dotací které mohou uplatnit majitelé bytových domů.

Dešťovka - dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.

Možno získat dotaci samostatně nebo v rámci komplexního projektu.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Stavebníci bytových domů, nabyvatelé bytového domu, osoby, kterým svědčí právo stavby, pověření vlastníci bytových jednotek (u novostaveb nelze čerpat dotaci na využití dešťové vody pouze pro zálivku zahrady)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Výsledná částka závisí na typu systému, velikosti nádrže a počtu napojených bytových jednotek

Podporované systémy

 • Dešťová voda pro zálivku zahrady – podporuje se pouze u stávajících bytových domů, ne u domů ve výstavbě
 • Dešťová voda jako užitková (pro splachování) i pro zálivku
 • Odpadní (šedá) voda jako voda užitková (pro splachování) i pro zálivku
 • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže)

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
 • Podrobnosti a potřebné dokumenty naleznete zde.
 • Jak úspěšně požádat naleznete zde.
 • V případě jakýchkoliv dotazů volejte tel. č.: +420 606 714 527