Dotační program

Bytové domy - Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Přehled dotací které mohou uplatnit majitelé bytových domů.

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

 • Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • Nově mohou o výměnu topidla na pevná paliva žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně

Kolik získáte

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou – 35 000 Kč / b. j.
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 35 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 40 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 25 000 Kč / b. j.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody  – 50 000 Kč / b. j.
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 15 000 Kč / b. j.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 35 000 Kč / b. j.

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
 • Podrobnosti a potřebné dokumenty naleznete zde.
 • Jak úspěšně požádat naleznete zde.
 • V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. č.: +420 606 714 527