Dotační program

Bytové domy - Vužití tepla z odpadní vody

Přehled dotací které mohou uplatnit majitelé bytových domů.

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

Kdo může žádat

  • Vlastníci stávajících bytových domů
  • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

  • Fixní částka za každou napojenou bytovou jednotku – 15 000 Kč / b. j.

Jak požádat o dotaci

  • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
  • Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
  • Podrobnosti a potřebné dokumenty naleznete zde.
  • Jak úspěšně požádat naleznete zde.
  • V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. č.: +420 606 714 527