Fotovoltaické systémy

Chcete bydlet úsporně? Vyberte si tu správnou dotaci pro vás i váš bytový dům

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu

Výše dotace:
Pro nabídku volejte:

+420 606 714 527

-Vlastníci stávajících bytových domů
-Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)
-Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
-Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000 Kč
-Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
-Za připojenou bytovou jednotku k FV systému – 10 000 Kč
- Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR
- Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
- Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
- Podrobnosti a potřebné dokumenty naleznete níže
- Jak úspěšně požádat naleznete zde.

Dokumenty

Časté dotazy

Chcete vědět víc? Přečtěte si nejčastěji kladené dotazy...