Zelené střechy

Dotační program ‚Oprav dům po babičce‘ podporuje renovace starších domů, chrání kulturní dědictví a zlepšuje bydlení. Finanční injekce pro potřebné rodiny, aby mohly zachovat tradici a pohodlí pro další generace.

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na vybudování zelené střechy pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete realizovat zelenou střechu v kombinaci s jinými opatřeními, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Výše dotace:

800 – 100 000 Kč

Pro nabídku volejte:

+420 606 714 527

- Vlastníci stávajícího rodinného domu
- Vlastníci rekreačního objektu využívaného k trvalému bydlení
- Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
- Podle typu zelené střechy 800–1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
- Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 100 000 Kč

Od roku 2024 bude možné k dotaci získat navíc výhodný úvěr od stavebních spořitelen.

- Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR
- Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
- Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
- Podrobnosti a potřebné dokumenty naleznete níže
- Jak úspěšně požádat naleznete zde.

Časté dotazy

Chcete vědět víc? Přečtěte si nejčastěji kladené dotazy...