Dotační program

Oprav dům po babičce - Fotovoltaické systémy

Dotační program 'Oprav dům po babičce' podporuje renovace starších domů, chrání kulturní dědictví a zlepšuje bydlení. Finanční injekce pro potřebné rodiny, aby mohly zachovat tradici a pohodlí pro další generace.

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. 

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete instalovat fotovoltaiku samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího rodinného domu
 • Vlastníci rekreačního objektu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby

Kolik získáte

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp  –   60 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu –   10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému  –   10 000 Kč

Od roku 2024 bude možné k dotaci získat navíc výhodný úvěr od stavebních spořitelen

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR 
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
 • Podrobnosti a potřebné dokumenty naleznete zde.
 • Jak úspěšně požádat naleznete zde.
 • V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. č.: +420 606 714 527

Dotace 60 000 – 200 000 Kč

 •