Dotační program

Oprav dům po babičce - Využití tepla z odpadní vody

Dotační program 'Oprav dům po babičce' podporuje renovace starších domů, chrání kulturní dědictví a zlepšuje bydlení. Finanční injekce pro potřebné rodiny, aby mohly zachovat tradici a pohodlí pro další generace.

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na využití tepla z odpadní vody pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete toto opatření realizovat samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího rodinného domu
 • Vlastníci rekreačního objektu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby

Kolik získáte

 • Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 50 000 Kč
 • Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody –   5 000 Kč

za odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Od roku 2024 bude možné k dotaci získat navíc výhodný úvěr od stavebních spořitelen

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
 • Podrobnosti a potřebné dokumenty naleznete zde.
 • Jak úspěšně požádat naleznete zde.
 • V případě jakýchkoliv dotazů volejte tel. č.: +420 606 714 527

Dotace 5 000 – 50 000 Kč