Dotační program

Rodinné domy - Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

 • Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže se samočinnou –  80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem–  45 000 Kč
 • Kamna – individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu –  45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody –   80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému  – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch  –   60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s ohřevem vody –   80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem  – 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem s ohřevem vody – 140 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem –   40 000 Kč

Od roku 2024 bude možné k dotaci získat navíc výhodný úvěr od stavebních spořitelen

 

Upozornění: Podporu na výměnu plynového a elektrického vytápění lze poskytnout pouze pro rodinné domy, splňující předepsané energetické parametry.

Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR 
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023
 • Podrobnosti a potřebné dokumenty naleznete zde.
 • Jak úspěšně požádat naleznete zde.

Dotace 40 000 – 140 000 Kč

 •